baip logo
Susisiekite
Parašykite mums:
Adresuoti:

Siųsti
baip logo

Kompiuterinių darbo vietų priežiūra

Paprastai kompiuterinių darbo vietų priežiūrą apsunkina spontaniško organizacijos IT ūkio augimo pasėkmės – didelė naudojamos techninės ir programinės įrangos įvairovė, jų naudojimą reglamentuojančių tvarkų nebuvimas ir išsiskiriantys IT departamento bei kitų darbuotojų lūkesčiai IT valdymui.

Paslaugos privalumai:

  • Darbo vietų standartizacija. Darbo vietų standartizacija (įtraukiant reikalingą programinę įrangą, suteikiant prieigos teises prie konfidencialios informacijos) pagal atskiras veiklos funkcijas leidžia paprasčiau administruoti darbo vietas, užtikrinti įmonės duomenų saugumą ir tai, kad kiekvienas darbuotojas turėtų jo funkcijoms pritaikytą kompiuterinę darbo vietą.
  • Centralizacija. Įdiegus centralizuotus kompiterinių darbo vietų pakeitimų, naujinimų ir priežiūros sprendimus, galima dalį operacijų vykdyti nuotoliniu būdu. Centralizuotai rūpinantis programinės ir techninės įrangos atnaujinimais, reikalingų licenzijų įsigijimu ir kitais darbais išvengiama neplanuotų veiklos trikdžių dėl įrangos nusidėvėjimo ar laiku neatliktų atnaujinimų.
  • Optimizacija. Įvedus vieningą operacinių sistemų ir biuro paketų standartą, galima greičiau šalinti incidentus, vykdyti pakeitimus, naujinimus ir prižiūrėti visas kompiuterines darbo vietas. Organizacijai tampa lengviau valdyti su šiomis veiklomis susijusius kaštus ir didinti jų efektyvumą.

Susisiekite

Adresuoti:

Siųsti