Võtke meiega ühendust
Võtke meiega ühendust:
Adresseerida:

Saatma
baip logo

CIMF metoodika

BAIP CIMF (Critical Infrastructure Maintenance Framework) – praktikas läbiproovitud kriitilise infrastruktuuri hooldamise, arendamise ja toimimise taastamise teenuste osutamiseks ette nähtud metoodika, mis on loodud parimatele meetoditele tuginedes (ITIL v3) ning järgides ISO kvaliteedijuhtimise süsteemi nõudeid.

BAIP CIMF reglementeerib järgmist.

  • Teenuste osutamine: töökord, toimingud, registrid, SLA, intsidentide ja muudatuste registreerimine ja juhtimine, ressursside juhtimine, rollid, turvalisus.
  • Kasutatakse tehnoloogilisi vahendeid: andmebaaside jälgimiseks ja haldamiseks, tehniliste seadmete jälgimiseks ja haldamiseks, OS-i jälgimiseks ja haldamiseks, varukoopia (backup) lahenduse auditiks ja jälgimiseks.
  • Soovitused ja aruanded: probleemide ja vahejuhtumite statistika SLA alusel, tehnoloogiliste KPI-de jälgimine ja soovitused, DBVS-i litsentsimine jm.
  • Töö muude pooltega: süsteemide juurutajad, IT-tootjad ja tarnijad jm.

BAIP CIMF-i teenuseid osutatakse konkreetselt piiritletud teenindustaseme kokkuleppe (edaspidi: SLA) alusel. SLA võib olla määratud kliendi ärivajaduste järgi, st hinnates, kui kaua võib organisatsioon jätkata oma funktsioonide täitmist mittetöötava informatsioonisüsteemi või selle osaga, või lähtudes LV VRM-i ministri käskkirjast, mis määrab ajavahemiku, mille jooksul peab olema taastatud erineva kategooria informatsioonisüsteemi toimimine, st: 15 min jooksul, 1 tunni jooksul, 8 tunni jooksul, 16 tunni jooksul.

Mistahes kommunikatsioon toimub BAIP CIMF-i piiritletud nõuete ning informatsiooni konfidentsiaalsuse ja süsteemi turvalisuse tagamise toimingute kohaselt.