Susisiekite
Parašykite mums:
Adresuoti:

Siųsti
baip logo

Kandidatų į darbuotojus asmens duomenų privatumo politika

Informuojame, kad visų atrankoje dėl darbo UAB „BAIP“ dalyvaujančių (savo CV atsiuntusių, atnešusių, perdavusių per įdarbinimo agentūras ar kitais būdais perdavusių) kandidatų duomenis tvarkysime šiuo tikslu:

  • naujo darbuotojo atrankos organizavimas.

Šiuo tikslu tvarkomų duomenų neperduosime jokiems tretiesiems asmenims. Kandidatų CV esantys duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos proceso metu. Atrankos pabaiga laikoma darbo sutartį pasirašiusio kandidato išbandymo laikotarpio (t.y. daugiausiai 3 mėnesiai) pasibaigimo diena. Atrankos procesui pasibaigus, neatrinktų kandidatų pateikti duomenys (įskaitant CV) bus nedelsiant sunaikinami.

Teisiniai kandidatų duomenų tvarkymo pagrindai:

  • teisėti duomenų valdytojo interesai (darbuotojų įdarbinimas, laiko sąnaudų bei finansinių išteklių darbuotojų paieškai optimizavimas).

Informuojame, kad jūs turite šias teises:

  • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
  • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
  • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
  • Reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
  • Teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
  • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;
  • Nepateikti savo asmens duomenų, tačiau tokiu atveju jūs galite praleisti galimybę dalyvauti atrankos į laisvą darbo vietą UAB „BAIP“ procese.

Patvirtiname, kad UAB „BAIP“ duomenys tvarkomi laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Įmonėje taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Mūsų darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie kandidatus į darbo vietas.

 

Duomenų valdytojo rekvizitai:

Juridinio asmens kodas: 301318539

Buveinės adresas: Gynėjų g. 14, Vilnius.

El. paštas: info@baip.lt