Kontakti
Sazinieties ar mums:
Adresēt:

Sūtīt
baip logo

BAIP CIMF metodika

BAIP CIMF (Critical Infrastructure Maintenance Framework) – praksē pārbaudīta metodika, kas paredzēta kritiskās IT infrastruktūras uzraudzības, attīstības un darbības atjaunošanas pakalpojumu sniegšanai un izveidota, balstoties uz vislabāko praksi ITIL v3 un ievērojot ISO kvalitātes prasības.

BAIP CIMF reglamentē:

  • Pakalpojumu sniegšanu: darba kārtības, procedūras, reģistri, SLA, incidentu un izmaiņu reģistrēšana un pārvaldība, resursu pārvaldība, lomas, drošība.
  • Izmantojamos tehnoloģiskos līdzekļus: datu bāzu pārraudzībai un pārvaldībai, tehniskā aprīkojuma pārraudzībai un pārvaldībai, OS pārraudzībai un pārvaldībai, rezerves kopēšanas (Backup) risinājuma auditam un pārraudzībai.
  • Rekomendācijas un pārskati: problēmu un incidentu statistika saskaņā ar SLA, tehnoloģisko KPI pārraudzība un rekomendācijas, DBVS licencēšana u.c.
  • Darbu ar trešajām pusēm: sistēmu ieviesēji, IT ražotāji un piegādātāji u.c.

Balstoties uz BAIP CIMF, pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar konkrēti formulētu servisa līmeņa līgumu (turpmāk SLA). SLA var tikt paredzēts atbilstoši klienta uzņēmējdarbības vajadzībām, t.i., novērtējot to, cik maksimāli ilgi organizācija var turpināt īstenot savas funkcijas gadījumā, ja nedarbojas informācijas sistēma vai tās daļa, vai vadoties pēc LR Iekšlietu ministra rīkojuma, kas nosaka to, cik ilgā laikā ir jāatjauno sistēmas darbība dažādu kategoriju informācijas sistēmām, t.i.: 15 min., 1 stundas, 8 stundu vai 16 stundu laikā.

Jebkāda komunikācija tiek īstenota saskaņā ar BAIP CIMF noteiktām prasībām un procedūrām, lai nodrošinātu informācijas konfidencialitāti un sistēmas drošību.