Kontakti
Sazinieties ar mums:
Adresēt:

Sūtīt
baip logo

Datu dublēšana, darbības atjaunošana pēc avārijas un uzņēmējdarbības nepārtrauktības risinājumi

Uzņēmējdarbības nepārtrauktība IT jomā ir organizācijas, kas ir cieši saistīta ar IT operācijām, nepārtraukta darbība. Tāpēc sekmīga IT kritiskās infrastruktūras darbība un uzņēmējdarbības nepārtrauktības plāna izpilde nozīmē to, ka uzņēmējdarbība tiek īstenota raiti un nepārtraukti.

Sagatavojot uzņēmējdarbības nepārtrauktības plānus, BAIP speciālisti veic analīzi un nosauc risku un faktorus, kas var radīt zaudlaiku. Augstas pieejamības risinājumi tiek izmantoti kā preventīvi pasākumi, taču incidenta gadījumā tiek pielietoti plāni darbības atjaunošanai pēc avārijas. Šie plāni ir paredzēti tam, lai ātrāk atjaunotu uzņēmējdarbību, samazinātu datu un finansiālo zaudējumu risku un nodrošinātu raitu uzņēmējdarbības īstenošanu.

Datu dublēšana un arhivēšana ir līdzeklis konfidenciālu un svarīgu datu aizsardzībai no cilvēciskām kļūdām, kiberuzbrukumiem un datortehnikas darbības traucējumiem. Lai izvairītos no šīm problēmām, tiek izmantoti šādi rīki: datu replicēšana, momentuzņēmumi, datu migrācija uz diskiem, lentēm un lenšu bibliotēkām.

Lai īstenotu šos risinājumus, tiek izmantota speciāla programmatūra un šim nolūkam paredzētas perifērijas ierīces, kas nodrošina arhivēšanas un kopēšanas procesu plānošanu, izpildi un pārraudzību. Lai sasniegtu maksimālu datu drošību, tiek veidoti lieko datu centri, kur tiek glabāti dublētie dati un datu arhīvi, lai tie būtu pieejami lietošanai incidenta un tīšas vai netīšas datu iznīcināšanas gadījumā.

Datu dublēšanas, arhivēšanas un lieko datu risinājumu izstrāde ir tikai daži no pakalpojumiem, ko BAIP piedāvā, lai ar vismazāko iespējamo risku nodrošinātu uzņēmējdarbības nepārtrauktību un darbības atjaunošanu pēc avārijas.

Pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar patentētu metodiku – BAIP CIMF.  Mūsu metodika ir pārbaudītas un uzticamas prakses un procesa zināšanu no ITIL, v.3, ISO rezultāts. CIMF metodika tika speciāli izstrādāta, lai IT infrastruktūras uzturēšanas, attīstības un pieejamības pakalpojumus mēs varētu piedāvāt ļoti uzticamā un profesionālā līmenī.

SLA.  BAIP CIMF nosaka to, ka pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar noteiktu servisa līmeņa līgumu (service level agreement (SLA)). SLA var tikt modificēts atkarībā no sistēmas pieejamības atjaunošanas termiņa. Termiņš var būt klienta noteikts, ņemot vērā maksimālo pieļaujamo zaudlaiku, vai standarta – Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas noteikts (reakcijas laiks – 15 minūtes, 1, 8 vai 16 stundas, ņemot vērā IT infrastruktūras kritiskuma līmeni konkrētajā gadījumā).

Partnertīkls.  Mūsu pakalpojumu uzticamību nodrošina liels partnertīkls, kas specializējas IT kritiskās infrastruktūras apkopes pakalpojumu sniegšanā. Veidojot komandu, kas nodarbojas ar klienta IT infrastruktūras apkopi, mēs izvēlējāmies ekspertus no gandrīz 500 ekspertu lielas grupas, kas nodrošina katra komandas locekļa pieejamību tieši tā, kā tas noteikts SLA.